Tüzel Kişi Bilgi Edinme Başvuru Formu
TÜZEL KİŞİNİN
 
Kurum / Ünvan :
Adresi :
Şehir :
İstenen Bilgi veya Belgeler :
YETKİLİ KİŞİNİN
 
Ad Soyad :
TC Kimlik No:
Telefon :
Eposta :
Konu :
Güv. Kodu :  
JG9MG
Harf/Rakamları kutu içerisine yazınız.

Bilgi edinme hakkı, yurttaşların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının elinde bulunan bilgilere erişebilmesi hakkıdır. Ülkemizde bu hak ve kullanımı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile düzenlenmiştir. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yurttaşların kamu kurumlarından bilgi alma hakkını tanımlamak, bu hakkın kullanımını düzenlemek amacıyla çıkarılmış bir kanundur. 9 Ekim 2003′te kabul edilmiş, 9 Nisan 2004′te yürürlüğe girmiştir.

Kanun, 1. Maddesinde bilgi edinme hakkının demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereği olduğunu belirtir. Kanunun temel düzenlemeleri şöyledir: Bilgi Edinme Hakkı Hangi Bilgileri ve Kurumları Kapsar?

Bu kanuna göre herkesin kamu kurum ve kuruluşları (Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm devlet kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ve yerel yönetimler) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (odalar, borsalar, barolar ve bunların birlikleri) sahip oldukları, kayıtlarında bulunan her türlü veriyi istemeye hakkı vardır. Kamu kuruluşları, kanunda belirtilen istisnalar dışında ellerindeki tüm bilgileri başvuranlara sağlamak zorundadır. Kuruluşlar hizmetin “etkin, süratli ve doğru” yürümesini sağlarlar.

Copyright © 2006 - 2018  Malatya Kale Belediyesi