DUYURU (İLAN)
DUYURU (İLAN)

696 sayılı Kanun hükmünde Kararname'nin127.maddesinin; Geçici 23 ve 24.üncü maddeleri gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Ssatatüsüne Geçişi Başvuru sonuçları.

 

Geçici Madde 24. : İl özel idareleri ve belediyeler mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından  04.12.2017  tarih itibari ile çalıştırılmakta olanlar; hükmü ile şartını yerine getirmedikleriiçin Tespit komisyonunca yapılan inceleme sonucunda reddedilerek isimlerinin tebliğin ilan başlıklı 35.maddesi gereğince ilan edilmesi ve yayımlanmasına Tespit komisyonunca oy birliği ile karar verilmiştir.

 

LİSTE 1. ( İLAN KABUL LİSTESİ)

LİSTE 2. ( RED LİSTESİ, EMEKLİ VE 04.12.2017 TARİHİNDEN SONRA İŞE GİRENLER)

 

LİSTE 1. ( İLAN KABUL LİSTESİ)     BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ

S.NO                  T.C.KİMLİK NO                     A DI SOYADI                              BAŞVURU DURUMU

1                      17464626646                      İLHAN BİLİCİ                                    KABUL

2                      11105752732                      YUNUS GÖKHAN                              KABUL

3                      13562670864                     YUNUS ÇAPAR                                   KABUL

4                      37253003182                     MEHMET AKDENİZ                              KABUL

5                     56002256242                      ADNAN AKDENİZ                                KABUL

6                     22679369240                     TURGUT KARAKUŞ                             KABUL

7                     16607563138                     OSMAN TOPER                                   KABUL

 

NURETTİN TEMUR                               CUMA ALİ TOPAL                               OSMAN AKDEMİR

KOMİSYON BAŞKANI                                    ÜYE                                                    ÜYE

 

 

NOT: İlana İlişkin itirazlar tespit komisyonuna iletilerek değerlendirilmesine teminen 

20.02.2018 - 24.02.2018 tarihleri arasında Kaymakamlık bünyesinde kurulan ''İtiraz Komisyonuna'' elden yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

 

NOT: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma sonuçları gelmemiş olup, bu sonuçlara göre hak sahipliğinde değişiklik olabilir.

 

LİSTE 2. ( RED LİSTESİ, EMEKLİ VE 04.12.2017 TARİHİNDEN SONRA İŞE GİRENLER)

 

 S.NO                  T.C.KİMLİK NO                     A DI SOYADI                              BAŞVURU DURUMU

  1                          yok                                           yok                                                   yok

Copyright © 2006 - 2018  Malatya Kale Belediyesi