İLAN ( 696 SAYILI KHK GEREĞİ )
İLAN ( 696 SAYILI KHK GEREĞİ )

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İLAN METNİ

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 126 ncı maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen tebliğin 28 inci maddelerinde il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 inci madde hükümleri kapsamında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

            Aşağıda isimleri belirtilen Hizmet Alımı personelleri ilgili kanun maddesi gereğince As Kale Ltd.Şti bünyesine İşçi Statüsüne geçişleri; 01.04.2018 tarihi itibariyle gerçekleştirilecektir.

 

1- İLHAN BİLİCİ

2- ADNAN AKDENİZ

3-MEHMET AKDENİZ

4-YUNUS GÖKHAN

5-YUNUS ÇAPAR

6-TURGUT KARAKUŞ

7-OSMANTOPER

 

AÇIKLAMA: İlana çıkılan bu listede Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması değerlendirmesi henüz sonuçlandırılmamıştır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması sonucunda işçi statüsüne geçirilmeye engel hali olanların işçi statüsüne geçirilme işlemleri işe başlamış olsa dahi iptal edilecektir.

Resimler
Copyright © 2006 - 2018  Malatya Kale Belediyesi